Skylink ako jedna z najobľúbenejších platforiem pre sledovanie televíznych staníc používa na príjem signálu anténu, tzv. parabolickú anténu na streche, alebo inej časti domu a bytu. Nasmerovaný by mal byť na tú stranu, na ktorej Vám v čase

 

obeda svieti slnko. Podľa toho si môžete častokrát jednoducho overiť, či je u Vás satelitný príjem vôbec možný.

Po odbornej inštalácii paraboly a pripojení priamo do televízie, alebo k setoboxu nasleduje ladenie. 

Súčasné televízie od výrobcov ako je napríklad Samsung TV, alebo LG TV, ďalej v setoboxoch skylinkready, poskytujú priame ladenie skylink, bez ďalších znalostí parametrov ladenia. 
Toto je však ideálny prípad, kedy je parabolická anténa naladená odborníkom so satelitným meračom, ktorý určí pozíciu ladenia skylink a zistí jednotlivé prepojenia snímačov na anténe a vie premerať signál.

Aj Vám sa stalo že po veternom počasí nefunguje televízia, alebo Vám nevyhovuje poradie kanálov? 
Tak nám zavolajte a nájdeme riešenie.